Kontakt

Zákaznícke čísla: Orange: 0908 119 013

Konateľ spoločnosti
Pavol Svatik

E-mail kontakt                                                                             
Všebecné informacie: info@packonet.sk
Ekonomické oddelenie: faktury@packonet.sk

Korešpondenčná adresa / sídlo
PackoNet s.r.o.
Selec, 48
913 36 Selec

Firemné údaje
IČO: 48100471
DIČ: 2120047105

Bankové spojenie
Všeobecná úverová banka
Bankový účet: 3485248357/0200
IBAN: SK5402000000003485248357
BIC: SUBASKBX