Upozornenie zákazníkov

Vážený zákazník

Spoločnosť PackoNet s.r.o. Vám oznamuje zmenu čísla bankového účtu.

Radi by sme Vás požiadali o zmenu trvalého bankového príkazu na Vašom bankovom účte.
Číslo bankového účtu spoločnosti PackoNet s.r.o. : 3485248357/0200
IBAN: SK5402000000003485248357

Upozorňujeme zákazníkov, aby riadne dodržiavali predpísané variabilné symboly.

Za vzniknuté komplikácie sa Vám ospravedlňujeme.
Ďakujeme, že využívate naše služby.